Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Puchar Polski

REGULAMIN PUCHARU POLSKI  W  COURSINGU

ze zmianami wprowadzonymi 9.12.2017

 I. DEFINICJE

 1. PUCHAR POLSKI (dalej PP) - jest jedną z możliwości kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
 2. ZAWODY PUCHAROWE - wszystkie terenowe wyścigi chartów (coursingi) krajowe i międzynarodowe organizowane w Polsce i zatwierdzone w kalendarzu przez Podkomisję ds. Wyścigów Chartów GKSP ZKwP w danym roku kalendarzowym.
 3. W zawodach zaliczanych do PP mogą brać udział psy członków ZKwP oraz psy zagraniczne członków organizacji zrzeszonych w FCI z ważną licencją coursingową/wyścigową.

 II. ZASADY

 1. Klasyfikacja Pucharu Polski w danym roku kalendarzowym jest obliczana i prowadzona wyłącznie  dla psów zarejestrowanych w ZKwP będących własnością członków ZKwP.
 2. Punktacja pucharowa jest wyliczana  na podstawie oficjalnych wyników zawodów przesłanych do Podkomisji ds. Wyścigów Chartów  GKSP ZKwP.
 3. Wynik końcowy w klasyfikacji PP jest sumą wyników punktowych poszczególnych zawodów.
 4. Puchar Polski przyznawany jest tylko zwycięzcy klasyfikacji w danej płci / rasie. Jeśli w danej rasie jest sklasyfikowane po 6 lub więcej psów i suk przyznaje się dwa tytuły w rasie - dla psa i suki odrębnie.
 5. Puchar Polski przyznawany jest, jeśli sklasyfikowanych zostanie min. 6 psów w rasie.
 6. W PP sklasyfikowane będą psy, które wezmą udział w min. 3 imprezach w danym roku. Psy uczestniczące w większej ilości imprez będą miały wyliczane punkty z max. 5 najlepszych startów.
 7. Jeżeli w danym roku kalendarzowym   nie odbędzie się  minimum  5 imprez – coursingów – klasyfikacji PP nie prowadzi się. *
 8. Puchar Polski zdobywa pies, który uzbiera największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwa psy uzbierają tę samą ilość punktów, o kolejności w PP decyduje większa ilość wyższych lokat jakie pies otrzymał a następnie  większa ilość startów.
 9. Podsumowanie PP i wręczenie nagród odbywać się będzie  na pierwszych  zawodach  w kolejnym sezonie  wyścigowym .

 III. ZASADY WYLICZANIA PUNKTACJI  PP

 1. Coursingi krajowe - ilość zdobytych punktów jest odwrotnie proporcjonalna do zajętego miejsca (np. w stawce 6 psów  pierwsza lokata punktowana jest 6 punktami,  druga – 5 , trzecia - 4 itd.)
 2. Coursingi międzynarodowe z prawem do przyznania CACIL - ta sama zasada z tym, że wynik mnożony jest przez 1,25.
 3. Mistrzostwa Polski - ta sama zasada z tym, że wynik mnożony jest przez 1,5.
 4. Psy, które nie ukończyły biegu lub zostały zdyskwalifikowane nie otrzymują punktów.
 5. Sytuacje, w których pies/suka otrzymuje 0 pkt. biorąc udział w zawodach to:

- dyskwalifikacja;
- ilość punktów zdobyta w I turze poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia;
- ilość punktów zdobyta w II turze poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

Sposób liczenia punktów, pokazany w  tabeli  ponizej   pozostaje bez zmian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  liczba minimalnej i maksymalnej ilości startów branych pod uwagę w PP jest zmienna i zależy od ilości zgłoszonych w terminie coursingów w danym roku.

 

 

 

 

 

WYNIKI PUCHARU POLSKI

 


kliknij w nazwę rasy, aby otworzyć tabelę z wynikami szczegółowymi

 

sezon 2017

 

 

RASA / WYNIKI SZCZEGÓŁOWE ZWYCIĘZCA
Chart Polski - MIX REBELIA Celerrimus
Chart Angielski Whippet - pies ERYK Pagawa
Chart Angielski Whippet - suka
TOLA Pagawa
Chart Angielski Whippet - sprinter - pies KARMELEK Przyjaciel Człowieka
Chart Angielski Whippet - sprinter - suka Sunshine Whirl MY WAY
Chart Rosyjski Borzoj - pies JASYR Flegeton
Chart Rosyjski Borzoj - suka
CHWILA z Jurajskich Biskupic
Chart Perski Saluki - mix
MARAM Farlat
Chart Afgański - MIX Vanilla Hills AMSTERDAM CALLING

  


 


sezon 2016

 


RASA / WYNIKI SZCZEGÓŁOWE ZWYCIĘZCA
Chart Polski - pies
RADWILIS Celerrimus
Chart Polski - suka REBELIA Celerrimus
Chart Angielski Whippet - pies Fierce Fireball CRAZY LITTLE THING
Chart Angielski Whippet - suka
Whiteheads IDAHO
Chart Angielski Whippet - sprinter - pies Karadhras AFORYZM AT MAJESTICANIS
Chart Angielski Whippet - sprinter - suka BRERA Majesticanis
Chart Rosyjski Borzoj - MIX
YOURS FAITHFULLY Stepowy Goniec
Chart Perski Saluki - MIX
EL FERIAL Farlat
Charcik Włoski - MIX
Chartbeat ROCKET FUEL

 


 


sezon 2015


RASA / WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
ZWYCIĘZCA

Chart Polski mix

OGONIA Arcturus

Chart Perski Saluki mix

EL FERIAL Farlat

Chart Angielski Whippet – pies

TOFFI Pagawa

Chart Angielski Whippet – suka

ISIS Brodwinek

Chart Angielski Whippet sprinter – pies

Karadhras AFORYZM AT MAJESTICANIS

Chart Angielski Whippet sprinter – suka

SIROCCO Hard Way

Chart Rosyjski Borzoj – mix

MY LITTLE DARLING z Jurajskich Biskupic

 

 


sezon 2014


RASA / WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
ZWYCIĘZCA

Chart Polski mix

TYTUS

Chart Perski Saluki mix

EL TORO Farlat

Chart Angielski Whippet – pies

KOCHAM CIĘ Vincit Omnia

Chart Angielski Whippet – suka

R’HANNA Frost Bonaqua

Chart Angielski Whippet sprinter – pies

ARCHIBALD BERNARD MALONE Synergy

Chart Angielski Whippet sprinter – suka

Whiteheads SILVER WATER

Chart Angielski Whippet sprinter – suka

ALBA Majesticanis

Chart Rosyjski Borzoj – mix

NINOCZKA Negrus

 

 

REGULAMIN PUCHARU POLSKI w COURSINGU

 

DEFINICJE

1. PUCHAR POLSKI - jest jedną z możliwości kwalifikacji do Mistrzostw Europy.

2. ZAWODY PUCHAROWE - wszystkie zawody coursingowe krajowe i międzynarodowe organizowane w Polsce i zatwierdzone w kalendarzu przez komisję ds. wyścigów chartów w danym roku kalendarzowym.

3. W zawodach zaliczanych do PP mogą brać udział psy członków ZKwP z opłaconą składką członkowską oraz psy zagraniczne członków organizacji zrzeszonych w FCI z ważną licencją coursingową/wyścigową.

 

ZASADY

1. Klasyfikacja Pucharu Polski jest obliczana na podstawie wyników zawodów w danym roku kalendarzowym i jest prowadzona wyłącznie w oparciu o wyniki uzyskane przez psy członków ZKwP.

2. Wynik końcowy w klasyfikacji PP jest sumą wyników punktowych poszczególnych zawodów.

3. Puchar Polski przyznawany jest tylko zwycięzcy klasyfikacji w danej płci / rasie. Jeśli w danej rasie jest sklasyfikowane po 6 lub więcej psów i suk przyznaje się dwa tytuły w rasie - dla psa i suki.

4. Puchar Polski przyznawany jest, jeśli sklasyfikowanych zostanie min. 6 psów w rasie.

5. W 2017 w PP sklasyfikowane będą psy, które wezmą udział w min 3 imprezach w danym roku. Psy uczestniczące w większej ilości imprez będą miały wyliczane punkty z max. 5 najlepszych startów*

6. Puchar Polski zdobywa pies, który uzbiera największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwa psy uzbierają tę samą ilość punktów, o kolejności w PP decyduje większa ilość startów, a potem większa ilość wyższych lokat jakie pies otrzymał.

7. Podsumowanie PP i wręczenie nagród odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu ostatnich pucharowych zawodów w sezonie.

8. Punktacja pucharowa jest zliczana na podstawie oficjalnych wyników zawodów przesłanych do komisji.

 

ZASADY WYLICZANIA PUNKTACJI PP

1. Coursingi krajowe - ilość zdobytych punktow jest odwrotnie proporcjonalna do zajętego miejsca

2. Coursingi międzynarodowe - ta sama zasada z tym, że wynik mnożony jest przez 1,25

3. Mistrzostwa Polski - ta sama zasada z tym, że wynik mnożony jest przez 1,5

 

Psy, które nie ukończyły biegu lub zostały zdyskwalifikowane nie otrzymują punktów.

 

Sytuacje, w których pies/suka otrzymuje 0 pkt. biorąc udział w zawodach:

- dyskwalifikacja
- niedobieg
- ilość punktów zdobyta w I turze poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia
- ilość punktów zdobyta w II turze poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia  

 

COURSINGOWY PUCHAR POLSKI – 2014

klasyfikacja punktowa

ELIMINACJE  DO  PUCHARU  POLSKI

 SUMA

ZDOBYTYCH

PKT

PUCHAR POLSKI

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Najwyższa liczba PKT

Zdobyta z 6 coursingów 

SUMA

 w PP 

Data:

12.04.

26.04

03.05

11.05

7.06

23/24.08

13.09

27.09

5.10

25.10

 

 

 

  KLASYFIKACJA PUNKTOWA

COURSINGOWEGO

PUCHARU POLSKI

Oddział:

Bytom

W-wa

Cz-wa

W-wa

Poznań

Chojnice

Gdynia

W-wa

Chojnice

Cz-wa

Tytuł:

CACIL

CCWC

CCWC

CACIL

CACIL

CACIL

CCWC

CCWC

CACIL

CCWC

Mnożnik Pkt.

x 1.25

x 1.0

x 1.0

x 1.25

x 1.25

x 1.5

x 1.0

x 1.0

x 1.25

x 1.0

RASA - PŁEĆ

 

Lp

 

Nazwa psa

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 SUMA

ZDOBYTYCH

PKT

Najwyższa liczba PKT

z 6 coursingów 

 SUMA

PKT w PP 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* liczba minimalnej i maksymalnej ilości startów branych pod uwagę w PP jest zmienna i zależy od ilości zgłoszonych w terminie coursingów w danym roku.