Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Puchar Prezydenta Jeleniej Góry

Zawody krajowe z wnioskiem CCWC 

Miejsce imprezy: Stajnia Rybnica http://www.stajniarybnica.pl/

Informacje na adres e-mail / more information/ podrobné informace: coursingjg@interia.pl

COURSING CCWC – PUCHAR Prezydenta Jeleniej Góry RYBNICA/JELENIA GÓRA

1. Organizator/ Organizer : ZKwP Oddział w Jeleniej Górze

2. Coursing CCWC PUCHAR Prezydenta Jeleniej Góry

3. Data zawodów / Date of competition/ Datum soutěže:

08.07.2018 - zawody / competition races/ soutěžní běhy

08.07..2018 - biegi licencyjne i pokazowe / licence and demonstration races / licenční a
demonstrační běhy

4. Rozpoczęcie zawodów/ Competition opening/ začátek soutěže:

08.07..2018 :
godz 8:00-9:30 Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna/ Dogs admission and veterinary check/ registrace a veterinární kontrole
godz. 10:00 – zawody / competition races/ soutěžní běhy.  Godzina rozpoczęcia   uzależniona  od  ilości   zawodników  i  temperatury powietrza.

biegi licencyjne i pokazowe, tor nr 2 / licence and demonstration races tor no 2 / licenční a demonstrační běhy

5. Miejsce zawodów/ Place of competition/ místo konání : teren Stajni i Klubu RYBNICA, AGROPOL Sp. z o o Małgorzata i Roman Choma, Rybnica 166, Stara Kamienica 58-512

6. e-mail organizatora/ competition e-mail : coursingjg@interia.pl
www organizatora :http://www.jeleniagora.zkwp.pl/

7. Opłaty/ Payments/ Poplatky:
zawody / competition race/ soutěžní běh
- pierwszy pies 80,- zł, drugi i następny pies tego samego właściciela 70,- zł, / each dog/ każdy pes 20 Euro
- charty polskie - 50,-zł , drugi i następny chart polski tego samego właściciela – 40,-zł/ każdy polský chrt / each polish sighthound 15 Euro

opłata za bieg licencyjny 75,- zł / licence race/ licenční běh : 20 Euro
opłata za bieg pokazowy 30,- zł/ demonstration run/ demonstrační běh: 10 Euro
biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo/ farewell race without competition participation/ běh na rozloučení bez účasti na soutěži/ bezpłatnie/ free of chargé/ zdarma

W dniu zawodów opłata za każdego psa 100 zł; bieg pokazowy 50 zł
Payments ad competition day 25 Euro for each dog; demonstration run 15 Euro for each dog
Poplatky na miste soutěžní běh a licenční běh 25 Euro za psa; demonstrační běh 15 Euro za psa

8. Opłaty za zgłoszenia (również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto lub w kasie Oddziału: 98 1750 0012 0000 0000 3462 7533

z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny - zawody 08.07.2018

Payments have to be transferred on a bank account / poplatky na bankovní účet: 98 1750 0012 0000 0000 3462 7533
NAME OF BANK: Raiffeisen Polbank
IBAN: PL
Swift: RCBWPLPW

with note: coursing or licence race08.07.2018/ s poznámkou: coursing nebo licenční běh 08.07.2018

9. Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry form admission deadline/ uzávěrka : 01.07.2018 godzina 24.00
(wyłącznie za pośrednictwem strony / entry only via www/ jen skrz webowku : http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez )

10. Sędziowie/ Competition judges/ Rozhodčí: Iveta Soldanova, Jarosław Grunt

11. Komisarz/ Competition commissioner/ Komisař: Blanka Horbatowska  ( mob. 665335666) ;
ekipa techniczna : Marcin Horbatowski, Łukasz Barabasz, Piotr Strózik, Waldemar Wróblewicz, Robert Ciechanowicz, Bartosz Tuz
układ trasy wabika : Marcin Horbatowski
prowadzący wabikowy: Marcin Horbatowski; Bartosz Tuz, Piotr  Strózik
startowy: Waldemar Wróblewicz; Aleksandra Domańska - Szulak sekretariat:Robert Ciechanowicz, Marta Ciechanowicz, Joanna Jagodzińska, Aleksandra Kliber

12. Teren: naturalna łąka / area :natural meadow with clumps of trees/ plocha: přírodní louka

13. Podłoże trawiaste/ grassy ground/ travnatý povrch

14. Dystans/ Distance/ Délka dráhy: ok./cca.700m dla wszystkich ras / for each breed/ pro všechny

Lekarz weterynarii/ Veterinary care/ Veterinární péče: Jakub Luboradzki

Najbliższa lecznica weterynaryjna/ Nearest vet clinic/ Nejbližší Veterinární klinika: Przychodnia weterynaryjna Piechowice Żymierskiego 23
Informacje na adres e-mail / more information: coursingjg@interia.pl