Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

GRAND PRIX Warszawy

MIĘDZYNARODOWE TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW ( COURSING) / INTERNATIONAL LURE COURSING

GRAND PRIX WARSZAWY / WARSAW GRAND PRIX CACIL / CCWC / PP /V4CUP

20.05.2018

 

Organizator / Organizer

ZKWP ODDZIAŁ WARSZAWA / POLISH KENNEL CLUB, WARSAW BRANCH

 

Nazwa zawodów / Name of the competition

Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów (Coursing) Grand Prix Warszawy/ International Sighthound Lure Coursing Warsaw Grand Prix /CACIL/CCWC/PP/V4CUP

 

Miejsce zawodów / Place of the competition Agrokultura Korfowe, Korfowe 7 , 05-085 Kampinos

Województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno Współrzędne /Coordinates GPS 52º16'27.998" N 21º0'43.999" E

 

Kontakt z organizatorem / Contac

e-mail: chartwawa@gmail.com lub/ or coursingwawa@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/events/427328094349533/

 

Data zawodów / Date of the competition

 • 19.05.2018  sobota /Saturday  tylko licencje oraz biegi pokazowe/ only license runs and demonstration runs
 • 20.05.2018  niedziela / Sunday  competition runs

 

Rozpoczęcie zawodów / Beginning of the competition

19.05.2018 - licencje i biegi pokazowe ok. godz. 14:00-15:00/ license runs and demonstration runs around 14.00-15.00

20.05.2018 zawody/competition

 •  parkur nr I godz.10:00 / Track No I – start at 10 AM
 •  parkur nr II godz. 11:00/ Track No II - – start at 11 AM

 

Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna / Dogs admission and veterinary check

19.05.2018 godz. 13:00 do 14:00 /from 13.00 to 14.00

20.05.2018 godz.8:00 do 9:30/ from 8.00 to 9.30

 

Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry deadline

10.05.2018, godz. 24:00 (wyłącznie za pośrednictwem / only

via) http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez

 

Sędziowie / Judges Slavomira Bozikowa (SK) Philippe Duponcheel (BE) Bernd Rahms (DE)

Wiesław Siemiątkowski (PL)

 Komisarze coursingu / Lure Coursing Director

Małgorzata Downarowicz Andrzej Zembowicz

e-mail: chartwawa@gmail.com ; coursingwawa@gmail.com

 

 

Opłaty / Payments

 •  pierwszy pies / first dog 100,- zł, (25,- €)
 •  drugi i kolejny pies tego samego właściciela/second and further ones of the same owner 90,- zł (20,- €)
 •  charty polskie / Polish Greyhounds - 50,-zł (15,- €)
 •  opłata za bieg licencyjny / license run 75,-zł (20,- €)
 •  opłata za bieg pokazowy / show run 50,- zł (15,- €)
 •  biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo / farewell race without participating in the competition – free of charge
 •  reklama w katalogu/advertisement in the catalogue – 100,- zł (25,- €)

 

Opłaty za zgłoszenia / Payments for runs

(również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto Oddziału /(including license runs) via banktransfer:

 

ING Bank Śląski, 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7

z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny 19-20.05.2018.

Transfer description: oplata za coursing (payment for coursing) or oplata za bieg licencyjny (payment for license run) 19-20.05.2018

Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości zzagranicy /There is a possibility of making a payment in cash in competition organizer’s cash register duringthe day of competition for guests from abroad.

 

Teren / Terrain

naturalna łąka, płaska /natural meadow, flat

 

Naciąg / The lure

przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / dragged on the grass, turning blocks

 

Podłoże / Surface

trawiaste / grass

 

Dystans / Distance

ok. 700 m dla whippetów i charcików włoskich / for whippets and Italian Greyhounds ok. 800 m dlapozostałych ras / for other breeds

 

Nagrody / Prizes

I-VI miejsce – nagrody, puchary, rozety Cups and other prizes for placements 1-6

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród / Results and awards announcement

Przewidywany termin - godz.17:00 / Predicted time - 17.00

 

Lekarz weterynarii / Veterinary check

Małgorzata Szmurło, Izabella Szmurło

 

Uwagi / Notes

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MIĘDZYNARODOWYM REGULAMINEM TOROWYCH I TERENOWYCHWYŚCIGÓW CHARTÓW FCI wprowadzono m.in zmiany:

 • charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach
 • obowiązujące kolory czapraków: czerwony i biały bez nadruków
 • wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawierangi CACIB

 

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:

 • Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles
 • dogs can run in red/white jackets without any texts, signs or patterns on them
 • CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.

 

 

Odpowiedzialność / Responsibility disclaimer

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych.Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innychprzypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs orthe officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is notresponsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has thefull responsibility for the dog.