Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Grand Prix Polski

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

DATA ZAWODÓW / Date of competition - 12.05.2018 (sobota)

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 07.05.2018 

MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition - 41-907 Bytom (Szombierki), ul. Frycza Modrzewskiego 3, woj. śląskie, Polska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu - TS "SZOMBIERKI"

PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

KONTROLA WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

KOMISARZ ZAWODÓW / Comissioner race - Małgorzata Adaś, Renata Serafin

SĘDZIOWIE/Competition judges:
- sędzia startowy - Edward Iwanicki (PL)
- sędzia mety - M. Lipiec, V. Malatkova

OBSERWATORZY TORU / Race track observers - Bogdan Koper, Jolanta Gajda, Barbara Sroka, Artur Wróbel. 
OPERATOR WABIKA/Lure dragging device operator - Romuald Cogiel
OBSŁUGA TECHNICZNA/Technical support - Mirosław Sroka, Janusz Kawiorski, Wojciech Gajda

DYSTANS / Distance - 280 m - whippety i charciki włoskie /whippets and Italian greyhounds
470 m - pozostałe rasy / large sighthounds

ZGŁOSZENIA / Entries: 
http://www.wyscigi.zkwp.pl/formularz_zgloszenia/26 


OPŁATY / Payments
- zawody / competition race - 100 PLN (25 €)
- drugi pies jednego właściciela - 90 PLN (20 €)
- the second and each additional dog one owner - 90 PLN (20 €)
- charty polskie / polish sighthounds - 50 PLN (12 €)
- licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
- bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
- bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 100 PLN (25 €)
- farewell race with competition participation – payment same as competition 100 PLN (25€)
- bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
- farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne i biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - entry form on-line

Przesłanie podpisanego zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy pies wystartuje w zawodach. Biegi licencyjne będą przeprowadzone w trakcie trwania imprezy. Organizator nie zapewnia sparingpartnera. Zgłoszenia na miejscu.
Person sending this signed up form commits to pay for comptetitor’s run, regardless of it’s attendance during the competition day. License runs will be held during the competition. Organiser does not provide the sparring partner. Sign ups on site.

OPŁATY/ payments should be transferred into bank account:
Bank Zachodni O/Bytom nr konta: 13 1090 2011 0000 0001 2266 7329

Opłaty za zawody z dopiskiem - WYŚCIGI TOROWE, rodzaj biegu oraz rasa, imię psa 
Competition attendance pricelist - bank transfer title: RACING, type race, bredd, dog's name

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day


Uwagi / Notes:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI wprowadzono m.in zmiany:
- charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach, 
- obowiązują czapraki wyścigowe, z numerami
- wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB,


According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles 
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.


Odpowiedzialność / Responsibility disclaimer:

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.