Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Puchar Prezydenta Jeleniej Góry

COURSING CCWC – PUCHAR Prezydenta Jeleniej Góry RYBNICA/JELENIA GÓRA

1. Organizator/ Organizer : ZKwP Oddział w Jeleniej Górze

2. Coursing CCWC PUCHAR Prezydenta Jeleniej Góry

3. Data zawodów/ Date of competition/ Datum soutěže: 

 

01.05.2018 - zawody / competition races/ soutěžní běhy

02.05.2018 - biegi licencyjne i pokazowe  / licence and demonstration races /  licenční a 

  demonstrační běhy


4. Rozpoczęcie zawodów/ Competition opening/ začátek soutěže: 

 

 01.05.2018

godz 8:00-9:30  Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna/ Dogs admission and veterinary check/ registrace a veterinární kontrole

godz. 10:00 – zawody / competition races/ soutěžní běhy

 

02.05.2018

godz 8:00-9:30  Rejestracja psów / Dogs admission / registrace 

godz 10:00 – pomiar psów/ measurements of dogs / měření psů

godz. 11:00 biegi licencyjne i pokazowe  / licence and demonstration races /  licenční a demonstrační běhy5. Miejsce zawodów/ Place of competition/ místo konání : teren Stajni i Klubu RYBNICA, AGROPOL Sp. z o o Małgorzata i Roman Choma, Rybnica 166, Stara Kamienica 58-512


6. e-mail organizatora/ competition e-mail : coursingjg@interia.pl
www organizatora :http://www.jeleniagora.zkwp.pl/

7. Opłaty/ Payments/ Poplatky:
zawody / competition race/ soutěžní běh
- pierwszy pies 80,- zł, drugi i następny pies tego samego właściciela 70,- zł, / each dog/ każdy pes 20 Euro
- charty polskie - 50,-zł , drugi i następny chart polski tego samego właściciela – 40,-zł/ każdy polský chrt / each polish sighthound 15 Euro

opłata za bieg licencyjny 75,- zł / licence race/ licenční běh : 20 Euro
opłata za bieg pokazowy 30,- zł/ demonstration run/ demonstrační běh: 10 Euro
biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo/ farewell race without competition participation/ běh na rozloučení bez účasti na soutěži/ bezpłatnie/ free of chargé/ zdarma

W dniu zawodów opłata za każdego psa 100 zł; bieg pokazowy 50 zł
Payments ad competition day 25 Euro for each dog; demonstration run 15 Euro for each dog
Poplatky na miste soutěžní běh a licenční běh 25 Euro za psa; demonstrační běh 15 Euro za psa

8. Opłaty za zgłoszenia (również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto lub w kasie Oddziału: 98 1750 0012 0000 0000 3462 7533

z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny 01-02.05.2018 r.

Payments have to be transferred on a bank account / poplatky na bankovní účet: 98 1750 0012 0000 0000 3462 7533
NAME OF BANK: Raiffeisen Polbank
IBAN: PL
Swift: RCBWPLPW

with note: coursing or licence race 01-02.05.2018/ s poznámkou: coursing nebo licenční běh 01-02.05.2018

9. Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry form admission deadline/ uzávěrka : 20.04.2018 godzina 24.00
(wyłącznie za pośrednictwem strony / entry only via www/ jen skrz webowku : http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez )

10. Sędziowie/ Competition judges/ Rozhodčí: Eva Dufková, Jarosław Grunt, Pavel Jeník

11. Komisarz/ Competition commissioner/ Komisař: Blanka Horbatowska

12. Teren:naturalna łąka z kępami drzew/ area :natural meadow with clumps of trees/ plocha: přírodní louka se shluky stromů

13. Podłoże trawiaste/ grassy ground/ travnatý povrch

14. Dystans/ Distance/ Délka dráhy: ok./cca.700m dla wszystkich ras / for each breed/ pro všechny


Lekarz weterynarii/ Veterinary care/ Veterinární péče: Jakub Luboradzki

Najbliższa lecznica weterynaryjna/ Nearest vet clinic/ Nejbližší Veterinární klinika: Przychodnia weterynaryjna Piechowice Żymierskiego 23
Informacje na adres e-mail / more information: coursingjg@interia.pl