Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

mail: charty@zkwp-szkolenia.pl 

Puchar Mazowsza Memoriał Andrzeja Pobudkowskiego

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAŁ WARSZAWA (SEKCJA CHARTA I CHARTA WYŚCIGOWEGO) zaprasza  30.09.2017 i 01.10.2017  na 

MIĘDZYNARODOWE TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW - PUCHAR MAZOWSZA – MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO  CACIL / CCWC / V4CUP/PP

 

WARSAW BRANCH OF POLISH KENNEL CLUB (SIGHTHOUND AND RACING SIGTHOUND SECTION) kindly invites you on 30 September  & 1st October 2017 to 

INTERNATIONAL LURE COURSING  - MASOVIA CUP – ANDRZEJ POBUDKOWSKI MEMORIAL CACIL / CACT / V4CUP/PP(Polish Cup)

Organizator / Organizer:
ZKWP ODDZIAŁ WARSZAWA / POLISH KENNEL CLUB, WARSAW BRANCH

e-mail: chartwawa@gmail.com

webpage: www.charty.waw.pl

facebook: www.facebook.com/ChartyWarszawa

 

UWAGA! / ATTENTION!

ZMIANA MIEJSCA COURSINGU / CHANCE OF THE COURSING VENUE 

 

Miejsce zawodów / Place of the competition

Klub WIejski Wilczeniec, Łomianki, ul. Droga Kościelna 10

Współrzędne / GPS coordinates

52°21'21.7''N 20°53'16.9''E


Data zawodów / Date of the competition:

- 30.09.2017 - sobota / Saturday

- 01.10.2017 - niedziela / Sunday (tylko whippety i charciki włoskie / only whippets and Italian Sighthounds)

 

Rozpoczęcie zawodów / Beginning of the competition:

godz. 9.30 w oba dni / both days at 9.30

 

Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna / Dogs admission and veterinary check:

godz 7.30 do 9.00 w oba dni / both days from 7.30 to 9.00

 


Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry deadline:

25.09.2017, godz. 15.00 (wyłącznie za pośrednictwem / only via) http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez

 

Sędziowie / Judges:

- JUDIT SHANKA (H)

- BARBARA FISHER (D)

 

Komisarz Coursingu / Lure Coursing Director:

MAŁGORZATA DOWNAROWICZ

email: chartwawa@gmail.com

 

Opłaty / Payments

* pierwszy pies / first dog 100 zł (25 €)

* drugi i kolejny pies tego samego właściciela / second and further ones of the same owner 90 zł (20 €)

* charty polskie / Polish Greyhounds - 50 zł (15 €)

* opłata za bieg licencyjny / license run 75 zł (20 €)

* opłata za bieg pokazowy / show run 50 zł (15 €)

* biegi pożegnale bez udziału w zawodach za darmo / farewell race without participating in the competition - free of charge
* reklama w katalogu / advertisement in the catalogue - 100 z; (25 €)

 

Opłaty za zgłoszenia / Payment for runs

(również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto Oddziału / (including license runs) via bank transfer:

ING Bank Śląski, 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7

Z dopiskiem: "opłata za coursing" lub "opłata za bieg licencyjny 30.09-01.10.2017"

Transfer descritption "opłata za courcing (payment for coursing" or "opłata za bieg licencyjny (payment for license run) 30.09-01.10.2017"

Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy /There is a possibility of making a payment in cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. 

 

Teren / Terrain

naturalna łąka, płaska /natural meadow, flat


Naciąg / The lure

przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / dragged on the grass, turning blocks

 

Podłoże / Surface
trawiaste / grass


Dystans / Distance

ok. 700 m dla wszystkich ras / for all  breeds


Nagrody / Prizes

I-VI miejsce – nagrody, puchary, rozety

Cups and other prizes for placements 1-6


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród / Results and awards announcement

Przewidywany termin godz.17:00- 18:00


Lekarz weterynarii / Veterinary check

IZABELA RUPIŃSKA, tel. +48 606 482 555

Najbliższa lecznica weterynaryjna / The nearest veterinary clinic
POLIWET, Wiązowna, ul. Boryszewska 2, tel.+48 227890123


Uwagi / Notes

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MIĘDZYNARODOWYM REGULAMINEM TOROWYCH I TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI wprowadzono m.in zmiany:
* wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB
According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.

 

Odpowiedzialność / Responsibility Disclaimer

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz  osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie  wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.

 
Nie można zakończyć żądania

Nie można zakończyć żądania

Przejdź na stronę główną lub spróbuj znowu.