Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Komunikat nr 4/2018/ TERMINY ZGŁOSZEŃ ZAWODÓW NA 2019 ROK

Komunikat nr 4/2018/ TERMINY ZGŁOSZEŃ ZAWODÓW NA 2019 ROK

ZGŁOSZENIA ZAWODÓW NA 2019 ROK


PRZYPOMINAMY, ŻE TERMINY ZGŁOSZEŃ  ZAWODÓW  NA 2019 ROK SĄ NASTĘPUJACE:


- WYŚCIGI/COURSINGI MIĘDZYNARODOWE z prawem do CACIL  -  do  15 lipca 2018

- WYŚCIGI/COURSINGI  KRAJOWE  -  do 31.10. 2018

 

Zgłoszenia  nalezy dokonać mailem oraz w formie papierowej  na obowiązującym druku (każdy zgłaszany termin na oddzielnym druku) na adres GKSP oraz Podkomisji ds. Wyścigów Chartów:


1/

gksp@zkwp.pl

ZKWP Główna Komisja Szkolenia Psów 

Al. Jerozolimskie  30 lok.11

00-024 Warszawa


2/

charty@zkwp-szkolenia.pl

lub

wyscigikomisja@gmail.com

ZKWP Oddział Bytom

Podkomisja ds. Wyścigów Chartów

ul. Mickiewiecza 13

41-902 Bytom, skr. poczt. 59


 

ZGŁOSZENIA  PRZESŁANE PO WYŻEJ WYMIENIONYCH TERMINACH  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Druk  zgłoszenia:


http://www.zkwp-szkolenia.pl/images/2018/druk_zgloszenia_imprezy_2018.pdf

 

Prosimy o zwrócernie uwagi  na  dopisek w druku zgłoszeniowym oznaczony  *  ( w przypadku  zgłoszeń  imprez dla chartów nie dotyczy termin 30-dniowy).

2018-06-26