Siedzibą komisji ds. wyścigów chartów jest:


Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział Bytom

ul. Mickiewicza 13, 41-900 Bytom

tel. 32 389 43 99

 

charty@zkwp-szkolenia.pl

Komunikat nr 2/2019 POMIARY WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH W ODDZIALE BYTOM

Komunikat nr 2/2019 POMIARY WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH W ODDZIALE BYTOM

POMIARY WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH W ODDZIALE BYTOM


POMIARY WHIPPETÓW I CHARCIKÓW WŁOSKICH
ZKwP o/Bytom dnia 25.03.2019 (poniedziałek od godz 16.00) - planuje przeprowadzić w siedzibie oddziału pomiary whippetów i charcików włoskich.
Warunek -musi sie zebrac min 10 psów - zgłoszenia na meila biuro@zkwpbytom.pl w temacie- Pomiar Charta

W  mailu prosze podać dokładnie :
imię rodowodowe psa
data urodzenia psa
i dane właściciela
imie i nazwisko
adres
email
nr tel.

Nalezy zabrać ze sobą  oryginał  lub  kserokopię rodowodu mierzonego psa .

Zgłoszenia do dnia 17.03.2019

2019-03-11